PERATURAN-PERATURAN PERMOHONAN / PENGGUNAAN KENDERAAN

1. PERMOHONAN KENDERAAN
  1. Kenderaan Jabatan adalah untuk membawa kakitangan sahaja. Penumpang-penumpang selain dari yang dinyatakan dalam permohonan adalah diluluskan mengikut kepantingan perkhidmatan bagi penggunaan kenderaan tersebut.
  2. Sila kemukakan borang permohonan untuk menggunakan kenderaan selewat-lewatnya 3 hari berkerja sebelum penggunaan kenderaan. Kelewatan mengemukakan permohonan tidak akan dipertimbangkan kecuali terdapat kekosongan penggunaan kenderaan pada waktu tersebut.
  3. Pengagihan penggunaan kenderaan adalah ataas budibicara Bahagian Pentadbiran. Bahagian ini boleh membatalkan mana-mana tempahan kenderaan yang tlah diluluskan sekiranya terdapat keperluan tugas yang lebih mendesak.
  4. Pegawai yang menggunakan kenderaan jabatan tidak layak membua tuntutan perjalanan tersebut.
  5. Penggunaan kenderaan adalah untuk urusan rasmi jabatan sahaja. Permohonan penggunaan untuk urusan Kelab / Persatuan boleh dipertimbangkan. Sekiranya perlu pihak penganjur / pemohon perlu menanggung kos perbelanjaan minyak, elaun pemandu, tol jalan, insurans kepada penumpang dan elaun makan serta pnginapan kepada pemandu=pemandu.
2. TANGGUNGJAWAB PEMANDU DAN PENGGUNA KENDERAAN
  1. Pemandu dan pengguna kenderaan jabatan bertanggungjawab melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan kepada pihak Polis dan Pegawai Kenderaan di Bahagian Pentadbiran. Sila patuhi undang-undang lalulintas dan sebarng saman samada pengguna/pemandu perlu bertanggungjawab.
  2. Pengguna kenderaan hendaklah menandatangani buku log kenderaan serta nama bagi mengesahkan penggunaan kenderaan telah dilaksanakan dengan sempurna.
  3. Pengguna dan pemandu kenderaan boleh membuat laporan untuk melaporkan secara bertulis kepada Unit Pentadbiran sekiranya berlaku sebarang keadaan yang kurang memuaskan dari pihak pengguna dan pemandu. (Semua aduan adalah sulit dan akan digunakan bagi tujuan penyiasatan sahaja dan mengukur mutu pemanduan.)
  4. Penggunaan kenderaan bagi tempoh melebihi sehari semalam hendaklah dirancang lebih awal supaya waktu bertolak dilakukan dalam waktu yang sesuai dan sampai ke destinasi dalam keadaan selamat. Perjalanan sebelah malam jika boleh adalah tidak digalakkan.
3. PEMBATALAN PENGGUNAAN KENDERAAN
  1. Tempahan akan terbatal dengan sendirinya sekiranya pengguna tidak berada di tempat yang ditetapkan 30 minit dari masa yang ditetapkan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna menghubungi pegawai kenderaan atau pemandu mengenai sebarang perubahan pada jadual perjalan.

Borang Tempahan Kenderaan Jabatan

[] ,

Muatnaik Lampiran:© 2023 Unit ICT, Mahkamah Syariah Negeri Melaka.