Borang Pinjaman Aset Alih / ICT© 2023 Unit ICT, Mahkamah Syariah Negeri Melaka.